:Nieuwe aanbeveling

status | niveau | type

ONTWERP | TECHNISCH OBJECT

Omschrijving


Een aanbeveling tot investering geformuleerd door een energiedeskundige. Het zijn aanbevelingen en maatregelen om je bestaande woning in 1 of meerdere stappen te renoveren tot een energiezuinig gebouw.

Deze aanbevelingen worden automatisch door de software gegenereerd.

Eigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1identificatie:Identificatie

11
2object metadata:Object metadata

Fout bij het verwerken van macro 'excerpt-include' : No link could be created for 'Object metadata'.

11
3categorie:categorie nieuwe aanbevelingAanbevelingen kunnen op drie niveaus uitgewerkt zijn:
  • hoofdaanbeveling:  dit is op niveau van het algemene type constructie-deel of installatie-aspect, met andere woorden samengevat over alle constructie-delen van dat type heen. Een hoofdaanbeveling is opgenomen in het stapppenplan en de energieschaal om te komen tot een energiezuinige renovatie
  • detailaanbeveling: dit is een aanbeveling op een lager niveau, en heeft meer specificaties rond de hoofdaanbeveling.
  • aandachtspunt: deze maatregelen zijn punten waaraan aandacht besteed moet worden tijdens de renovatie. Ze maken geen deel uit van het concrete stappenplan tot een energiezuinige renovatie
  • opmerking: algemene opmerking die een energiedeskundige kan toevoegen bij de opmaak van een EPC.
 1 1
4 type :nieuw type aanbeveling Aanbevelingen worden gegroepeerd per schildeel of installatie-aspect waarop ze betrekking hebben. Ze zijn prioriteerbaar van slecht naar goed, hebben een indicatie van gemiddelde prijs en een energiescore na het uitvoeren van de aanbeveling1 1Dit komt in de energieprestatiedatabank overeen met de component
5 subtype :nieuw subtype aanbeveling Subtype binnen het type0 n

Dit komt in de energieprestatiedatabank overeen met de subcomponent

Een aanbeveling van de categorie 'aandachtspunt' heeft geen subtype

6huidige situatietekstOmschrijving van de huidige situatie01
7uitvoeringsmethode:Uitvoeringsmethodehttp://yuml.me/diagram/scruffy/class/edit/[EPB-eenheid{bg:yellow}], [Energie eenheid]^-[EPB-eenheid], [EPB-eenheid]^-[EPN-eenheid], [EPB-eenheid]^-[EPW-eenheid]0 nVoor een detailaanbeveling kunnen er meerdere uitvoeringsmethodes zijn.
8prioriteit:PrioriteitGeeft de prioriteit aan waarmee de maatregel of aanbeveling uitgevoerd moet worden om te komen tot een energiezuinige woning01Enkel van toepassing bij aanbevelingen van de categorie 'hoofdaanbeveling' en 'detailaanbeveling'
9volgorde energieschaalgetalGeeft de volgorde met een cijfer aan waarin de maatregel moet verschijnen in het stappenplan en de energieschaal van alle maatregelen om te komen tot een energiezuinige renovatie 0Enkel van toepassing bij aanbevelingen van de categorie 'hoofdaanbeveling'
10energiescore maatregel getalGeeft een prognose van het Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik van de energie-eenheid dat bereikt wordt na het uitvoeren van de betreffende maatregel. Het geeft een indicatie van de energiezuinigheid en de impact van de maatregel op de volledige energiescore van uw woning.

Enkel van toepassing bij aanbevelingen van de categorie 'hoofdaanbeveling'

uitgedrukt in kWh/m².jaar

11zichtbaarBooleanniet beschikbaar (NB)11JA/NEE
Relatie overzicht


Gerelateerde Objecten