Concept

Het Informatiemodel Energie is geënt op de levenscyclus van een constructie, typisch van een gebouw.

Gebeurtenissen (“events”) in de levensloop van zo’n constructie, zoals het aanvragen van een vergunning of het verhuren van een eigendom, geven aanleiding tot het opmaken van verschillende attesten zoals een EPB-aangifte, een energieprestatiecertificaat of een groenestroomcertificaat.

In attesten vinden we de status op vlak van energieprestatie van de constructie op een gegeven moment. D.i. een momentopname van de constructie onder de vorm van een aantal dan geldende numerieke indicatoren, zoals bijvoorbeeld het E-peil of de warmteweerstand. Op die manier is het Informatiemodel Energie een weerslag op een gegeven moment van de energieprestatie van een constructie.