Handleiding

Situering - Met het Informatiemodel Energie realiseert het Vlaamse Energieagentschap (VEA) een begrippenkader voor het domein energie met inbegrip van energie-efficiëntie en milieuvriendelijke energieproductie. We hanteren daarbij een taal die gekend is binnen de grenzen van het VEA en de Vlaamse overheid en daarbuiten. Het model heeft als primair doel de gegevens in kaart brengen waarover het VEA beschikt, of ambieert te beschikken, om te publiceren al dan niet als open data.

Doelstelling - Het Informatiemodel Energie ondersteunt het meerjarenplan van het VEA om haar ICT- dienstverlening te laten evolueren naar een Service architectuur. Die evolutie heeft als doel:

  1. het kunnen meewerken aan grensoverschrijdende beleidsinitiatieven zoals Woningpas en Digitale Bouwaanvraag;
  2. het succesvol implementeren van efficiëntie-en effectiviteitswinst binnen het VEA en de Vlaamse overheid door over de interne informatie grenzen héén te kijken.

 

Waarschuwing voor afgedrukte documenten

Papieren versies van deze inhoud zijn enkel geldig op de dag dat ze werden afgedrukt. Gedetailleerde en actuele informatie is terug te vinden op: vlaamsenergieagentschap.atlassian.net