:Persoon

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | OBJECT

Omschrijving


Alle relevante personen in het kader van de energieprestatieregelgeving en de verplichtingen die daaruit voortvloeien. De rol of hoedanigheid van deze persoon in het dossier wordt verduidelijkt via het veld ‘rol'

Opmerkingen: meerdere personen kunnen betrokken zijn bij een attest. Een persoon kan meerdere keren voorkomen in een attest, telkens in een andere hoedanigheid of rol.

Eigenschappen

eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1identificatie:Identificatie

unieke referentie van een object

11
2object metadata:Object metadata

Metadata over het object bijv. datum en auteur laatste aanpassingen.

11
3registratie:Registratie

De registratie bepaalt onder welk statuut en verantwoordelijkheid een persoon een bepaalde rol speelt in een dossier of attest.

0nNiet alle personen verbonden aan een attest hebben een registratie in de Energieprestatiedatabank
4rol:Rol

De rol bepaalt de functie die de persoon heeft bij een attest of dossier gerelateerd aan de energieprestatieregelgeving of de uitkering van een premie

1n
5contactgegevens:Contactgegevens

Fout bij het verwerken van macro 'excerpt-include' : No link could be created for 'Contactgegevens'.

01
Relatie overzichtGerelateerde Objecten