Versienummer

status | niveau | type

ACTIEF | OPERATIONEEL | DOMEIN

Omschrijving

Een versienummer wordt gebruikt om verschillende versies van hetzelfde product van elkaar te kunnen onderscheiden

Geldige waarden
#waardebeschrijving
1hoofdversie

binnen een hoofdversie is er achterwaartse compatibiliteit

2subversie

voor elke nieuw object of eigenschap OF voor elke wijziging aan een eigenschap of object die achterwaarts compatibel is (vb. van getal naar tekst)

Opmerking: uitbreidingen van definities etc blijft binnen bestaande versie

Gerelateerde pagina's