:EPC

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | OBJECT

Omschrijving

Een attest dat aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is.Volgens het Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid [citeeropschrift: "het Energiedecreet"]  08/05/2009 een certificaat waarin het resultaat is vermeld van de berekening van de totale energie-efficiëntie van een gebouw, uitgedrukt in een of meer numerieke indicatoren.

Het EPC is verplicht bij verkoop en verhuur van woningen en voor bepaalde openbare gebouwen. 

Eigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1kleurenbalkafbeeldingVisuele weergave van de energieprestatie van een gebouw11

voorbeeld: Voor EPC ingediend tot en met 31 december 2018

Voorbeeld: Voor EPC ingediend vanaf 1 januari 2019


2EPC bouwboolean

wordt opgesteld voor (nieuw)bouwprojecten door de EPB verslaggever (als onderdeel van de EPB-aangifte)

11Mogelijke waarden: JA/NEE
3EPC bestaandboolean

wordt opgesteld voor bestaande gebouwen, op moment van verkoop of verhuur.

11Mogelijke waarden: JA/NEE
4EPC publiekboolean

wordt opgesteld voor publieke gebouwen, op moment van verkoop of verhuur.

11Mogelijke waarden: JA/NEE
5status:status certificaat

De status van het certificaat.

11
6aanbeveling:AanbevelingEen aanbeveling tot investering geformuleerd door een energiedeskundige . Bijvoorbeeld plaatsen van dakisolatie in functie van een verhoogde energie-efficiëntie.0n

Enkel van toepassing op EPC bestaand, ingediend tot en met 31 december 2018.

Er zijn meerdere aanbevelingen per attest mogelijk.

7 nieuwe aanbeveling :Nieuwe aanbeveling Een aanbeveling tot investering geformuleerd door een energiedeskundige om te voldoen aan de lange termijndoelstelling van 2050 (i.e. bestaande woningen zo energiezuinig als nieuwbouw anno 2016) nEnkel van toepassing op EPC bestaand, ingediend vanaf 1 januari 2019.

Er zijn meerdere aanbevelingen per attest mogelijk.

Relatie overzicht


Gerelateerde Objecten