Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik

het conventioneel bepaalde jaarlijkse energieverbruik van een gebouw, uitgedrukt in primaire energie-equivalenten