:Attest

status | niveau | type

ONTWERP | TECHNISCH OBJECT

Omschrijving

een schriftelijk bewijs, een (officiële) verklaring die een mondelinge bewering versterkt, ondersteunt, wettigt.

Eigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1identificatie:Identificatie

unieke referentie van een object

11
2object metadata:Object metadata

Metadata over het object bijv. datum en auteur laatste aanpassingen.

11
3actiefBooleanHet actieve attest is het attest dat nog het langst geldig is. (zie geldigheidsdatum)11
4geldigheidsdatumdatumDatum tot wanneer de geldigheid van het attest loopt01Voor EPC bestaand is dit 10 jaar na de indiendatum.

Het EPC-bouw is 10 jaar geldig vanaf de datum van het einde van de werken of vanaf de datum van ingebruikname. Als beide data gekend zijn, geldt de vroegste van de twee. Als de werken niet beëindigd en niet in gebruik genomen zijn, is het energieprestatiecertificaat geldig tot 15 jaar na het verlenen van de vergunning of 15 jaar na het neerleggen van de melding.

5documentlinkDe afdrukweergave van het attest1n

PDF-document(en).

In geval van EPC: Energieprestatiecertificaat bestaand

In geval van EPB: EPB-aangifte bestaande uit 1 of meerdere delen: hoofdformulier (altijd aanwezig), transmissieformuliere (altijd aanwezig), indeling project (altijd aanwezig), EPC Bouw (soms aanwezig), EPW-formulier (soms aanwezig)

6numerieke indicator:Numerieke indicator

drukken de totale energie-efficiëntie van een constructie uit

0n
7indiendatumdatumDatum waarop het attest werd ingediend11
8softwareversietekstIndicatie met welke software en welk versienummer het attest is opgemaakt11
9naam organisatie of persoontekstNaam van de organisatie of persoon gelinkt aan het attest, bijv. "Vlaamse overheid", "GC De Nekker"01
10meetwaarde:Meetwaarde

Opgemeten waarde m.b.t. energieverbruik of energieproductie, vb. opgemeten mits slimme meters.

0n
Relatie overzicht


Gerelateerde Objecten