:EPB-aangifte

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL OBJECT

Omschrijving

is een unieke document waarin de verslaggever alle uitgevoerde maatregelen tot naleving van de EPB-eisen beschrijft en ze al dan niet conform met die eisen verklaart


De EPB-aangifte is een rapport waarin de verslaggever beschrijft hoe het bouwproject reëel uitgevoerd is. De aangifte meldt of er voldaan wordt aan de eisen of niet.

De aangifte beschrijft enkel de nieuwe realisaties. De bestaande delen van het gebouw, voor de werkzaamheden, kunnen niet worden opgenomen in de aangifte.

Superklasse
Eigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1vergunning IDtekst

Verwijzing naar de toegewezen vergunning of de melding voor de uitgevoerde werken.

1

Bevat ID van vergunning of melding

2type aangifte

Indicatie of de aangifte een gewone aangifte is of een hernieuwde aangifte na rechtzetting van fouten

01
Relatie overzicht


Gerelateerde Objecten