:Domein

status | niveau | type

ACTIEF OPERATIONEEL | BEGRIP

Omschrijving

Een domein is een verzameling van mogelijke en geldige waarden waaruit een attribuut zijn waarde kan halen

Eigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1status indicator

_Status

geeft een fase in de levenscyclus van een gegeven weer

 1 1 
2niveau indicator

_Niveau

 bepaalt de scope (invloedszone) van een gegeven

 1 
3type indicator

_Type

drukt de soort van gegeven uit

11 
4omschrijvingtekst

een verklaring van het gegeven

11

template:

Kan {include} niet genereren De pagina die meegerekend moet worden kon niet worden gevonden.

5geldige waardentekst

een opsomming van alle geldige waarden die door attributen mogen/kunnen gebruikt worden

1onbepaald

template:

Kan {include} niet genereren De pagina die meegerekend moet worden kon niet worden gevonden.

6lijst van gerelateerde attributenzie :Attribuuteen opsomming van attributen die hun waarde putten uit dit domein1onbepaald

template:

Kan {include} niet genereren De pagina die meegerekend moet worden kon niet worden gevonden.

7bron

tekst of URL,

NB of NVT

de oorsprong van het gegeven0onbepaald

template:

Kan {include} niet genereren De pagina die meegerekend moet worden kon niet worden gevonden.

8eigenaar de eigenaar van het begrip (  is bevoegd om de definitie van het gegeven te wijzigen)11

template:

Kan {include} niet genereren De pagina die meegerekend moet worden kon niet worden gevonden.

Relatie overzicht

Gerelateerde begrippen
Eigenaar

Vlaams Energieagentschap (VEA)