Term

Termen zijn woorden of woordgroepen die worden gebruikt om concepten van een specifiek kennisgebied uit te drukken. 

Termen worden per definitie gebruikt door kenners, door vakspecialisten.