:Object

status | niveau | type

ACTIEF OPERATIONEEL | BEGRIP

Omschrijving

Een object is een verkorting van kenobject: de persoon, het voorwerp of het verschijnsel in de realiteit, waarnaar de kennis verwijst.

In deze context is het een begrip van interesse voor het domein Energie

Eigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1status indicator

_Status

geeft een fase in de levenscyclus van een gegeven weer

 1 1 
2niveau indicator

_Niveau

 bepaalt de scope (invloedszone) van een gegeven

 1 
3type indicator

_Type

drukt de soort van gegeven uit

11 
4omschrijvingtekst

een verklaring van het gegeven

11

template:

Kan {include} niet genereren De pagina die meegerekend moet worden kon niet worden gevonden.

5lijst van eigenschappenzie :Attribuut

een opsomming van attributen die de eigenschappen vormen van dit gegeven

1onbepaald

template:

Kan {include} niet genereren De pagina die meegerekend moet worden kon niet worden gevonden.

6relatie overzichtschemaeen schematische voorstelling van het begrip in relatie met andere begrippen11

template:

Kan {include} niet genereren De pagina die meegerekend moet worden kon niet worden gevonden.

7lijst van gerelateerde objectenzie :Objecteen opsomming van andere objecten waarmee het gegeven in relatie staat (Tip: vermeld bijv. de 'ouder(s)', 'kinderen' en 'broers en zussen' van het gegeven - 360° view)1onbepaald

template:

Kan {include} niet genereren De pagina die meegerekend moet worden kon niet worden gevonden.

8bron

tekst of URL,

NB of NVT

de oorsprong van het begrip0onbepaald

template:

Kan {include} niet genereren De pagina die meegerekend moet worden kon niet worden gevonden.

9eigenaar de eigenaar van het begrip ( is bevoegd om de definitie van het gegeven te wijzigen)11

template:

Kan {include} niet genereren De pagina die meegerekend moet worden kon niet worden gevonden.

Relatie overzicht

Gerelateerde begrippen
Eigenaar

Vlaams Energieagentschap (VEA)