:Factuur

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL OBJECT

Omschrijving

is een unieke document waarin de verslaggever alle uitgevoerde maatregelen tot naleving van de EPB-eisen beschrijft en ze al dan niet conform met die eisen verklaart

Een factuur is een document dat een betalingsverplichting van een klant aan een leverancier weergeeft, in concrete voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen


Superklasse


Eigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1factuurbedrag

getal

Dit is het totale factuurbedrag, uitgedrukt in € inclusief BTW, dat als basis wordt gebruikt voor de premieberekening.

01
2factuurjaargetalDit is voor de bestaande woningen het jaartal van de eindfactuur. Voor de E-peil premie vermeldt dit veld het jaartal waarin het EPC Bouw werd opgemaakt. Voor maatregelen in bestaande gebouwen/wooneenheden moet de premieaanvraag ingediend worden binnen het jaar na de eindfactuur. Voor nieuwbouw, binnen het jaar na de indiendatum van het EPC-bouw.01
3datum uitvoering werkengetalDit is de datum waarop de werken die betrekking hebben op de premieaanvraag uitgevoerd werden.01
Relatie overzichtGerelateerde Objecten