:Dossierkoppeling

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL OBJECT

Omschrijving

is een unieke document waarin de verslaggever alle uitgevoerde maatregelen tot naleving van de EPB-eisen beschrijft en ze al dan niet conform met die eisen verklaartBepaalde specifieke maatregelen vanaf bepaalde jaren komen in aanmerking voor bijkomende ondersteuning, zoals ondermeer: totaalrenovatiebonus (voucher), collectief renovatieproject (burenpremie), combipremie.

Eigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1type

Fout bij het verwerken van macro 'excerpt-include' : No link could be created for 'type kop'.

11
2maakt deel uit vanBooleanDit is een binair veld (1 of 0) dat aangeeft of het dossier meetelt voor een totaalrenovatiebonus (voucher), collectief renovatieproject (burenpremie) of samen met minstens 1 ander dossier deel uitmaakt van een combinatiepremie.11
3identificatie:Identificatie

unieke referentie van een object

  • Voucher-ID: Wanneer een maatregel met eindfactuur vanaf 2017 in aanmerking komt voor een totaalrenovatiebonus, wordt er voor de betrokken wooneenheid een Voucher-ID aangemaakt. Alle maatregelen die later genomen worden en ook in aanmerking kom voor de totaalrenovatiebonus voor die wooneenheid, wordt dan ook aan dezelfde Voucher-ID gekoppeld.
  • Project-ID: Elk collectief renovatieproject krijgt een ID toegekend door de netbeheerder. Wanneer eigenaars van een wooneenheid binnen een collectief renovatieproject hun individuele investeringspremie aanvragen, wordt dit dossiernummer gekoppeld aan deze project-ID
  • Dossiernummer:Dit zijn de dossiernummers die aan het betrokken dossiernummer zijn gekoppeld en daarmee een combinatiepremie vormen.
1n
Relatie overzicht


Gerelateerde Objecten