:Meetwaarde

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | OBJECT

Omschrijving


Opgemeten waarde m.b.t. energieverbruik of energieproductie, vb. opgemeten mits slimme meters.

Eigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1energiedrager:type Energiedrager

Een energiedrager is een stof of verschijnsel dat gebruikt kan worden om een mechanische kracht of warmte te produceren, of om chemische of fysische processen teweeg te brengen. Het is elk systeem of elke substantie die energie bevat om ze later of elders om te zetten naar bruikbare energie.

11
2waardegetal De gemeten waarde van het gebruik11
3meeteenheid:type Meeteenheid

eenheid die gebruikt wordt om meetresultaten in uit te drukken

11 
4start metingdatumIs de startdatum van een periode waarbinnen energieverbruik of -productie gemeten werd.11
5einde metingdatumIs de einddatum van een periode waarbinnen energieverbruik of -productie gemeten werd.11
Relatie overzicht

 

Gerelateerde Objecten