:Prioriteit

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | OBJECT

Omschrijving

Geeft de prioriteit aan waarmee de maatregel of aanbeveling uitgevoerd moet worden om te komen tot een energiezuinige woning

Eigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1kleur:kleur aanbeveling

Kleurcode dat de prioriteit aangeeft

11Uitgedrukt in CMKY
2nummergetalCijfer dat de prioriteit aangeeft, waarmee de maatregel of aanbevelng uitgevoerd moet worden. Varieert van 1 (zeer prioriteit) tot 5 (niet prioriteir)11Geheel getal van 1 tot en met 5
Relatie overzichtGerelateerde Objecten