:Uitvoeringsmethode

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | OBJECT

Omschrijving

De uitvoeringsmethode gaat in op de aanbevelingen per onderdeel van de woning die in het certificaat voor de specifieke situatie zijn opgesteld. Ze geven een aantal belangrijke tips mee voor een goede uitvoering op vlak van uitvoeringswijze en kostprijs

Eigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1omschrijvingtekst

toelichting van een mogelijke uitvoeringswijze van een energetische maatregel.

Bv: 'plaats isolatie aan binnenzijde' of 'plaats isolatie aan buitenzijde'

1n
2volgordegetalgeeft een voorkeur/ volgorde weer qua uitvoering van de verschillende uitvoeringsmogelijkheden0n
3 prijs deel 1getal

indicatie van gemiddelde prijs voor de uitvoering van de aanbeveling. Dit kan een prijs zijn in € of een prijsvork met een minimum en maximum. Indien een minimum en maximumprijs bestaan, staat het minimum in deel 1 en het maximum voor deel 2.

De prijzen zijn een richtwaarde!

 0n

Uitgedrukt in €

Voorbeeld: prijs € xxxx

4 prijs deel 2 getaleIndicatie van gemiddelde prijs voor de uitvoering van de aanbeveling. Dit kan een prijs zijn in € of een prijsvork met een minimum en maximum. Indien een minimum en maximumprijs bestaan, staat het minimum in deel 1 en het maximum voor deel 2.

De prijzen zijn een richtwaarde!

 0 n
Relatie overzichtGerelateerde Objecten