:status certificaat

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | DOMEIN

Omschrijving


De status van het certificaat.

Geldige waarden
#waardebeschrijving
1geldig

Het certificaat is actief en geldigheidsdatum is nog niet verstreken

2vervangen

Het certificaat is vervangen door een meer recent certificaat. Dit certificaat is niet meer geldig.

3vervallenDe geldigheidsduur van het certificaat is verstreken
4geannuleerdHet certificaat werd naar aanleiding van een controle door VEA of wegens fouten geannuleerd.
5vrijgegevenHet certificaat is actief en geldigheidsdatum is nog niet verstreken, maar de aangifte is vrijgegeven.
6vrijgegeven voor controleHet certificaat is actief en geldigheidsdatum is nog niet verstreken, maar de aangifte is vrijgegeven specifiek voor controle
Gerelateerde Attributen (of objecten)