:Aanbeveling

status | niveau | type

ONTWERP | TECHNISCH OBJECT

Omschrijving


Een aanbeveling tot investering geformuleerd door een deskundige of verslaggever. Bijvoorbeeld plaatsen van dakisolatie in functie van een verhoogde energie-efficiëntie. De aanbevelingen worden door de software gegenereerd op basis van de ingevoerde gegevens. In het vrij invoerveld kan de energiedeskundige zelf bijkomende aanbevelingen of opmerkingen formuleren. De aanbevelingen zijn niet verplicht uit te voeren maar tonen welke energiebesparende investeringen nuttig zijn voor de woning.

Eigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1identificatie:Identificatie

11
2object metadata:Object metadata

Fout bij het verwerken van macro 'excerpt-include' : No link could be created for 'Object metadata'.

11
3categorie aanbeveling:categorie aanbeveling

type aanbeveling: standaardaanbevelingen die op basis van de invoergegevens van de energiedeskundige worden afgeleid en eventuele aanbevelingen en opmerkingen van de energiedeskundige.

01enkel in geval van EPC opgemaakt tot en met 31 december 2018
4type aanbeveling:type aanbeveling

Aanbevelingen worden gegroepeerd per schildeel of installatie-aspect waarop ze betrekking hebben

01enkel in geval van EPC opgemaakt tot en met 31 december 2018
5subtype aanbeveling:subtype aanbeveling

Subtype binnen het type

01enkel in geval van EPC opgemaakt tot en met 31 december 2018
6voorwerp aanbevelingtekstConstructiedeel of installatie waarover de aanbeveling betrekking heeft1n

Voorbeeld: “… m² hellend dak is niet geïsoleerd” of “… m² hellend dak is onvoldoende geïsoleerd.”

7omschrijving aanbevelingtekstDe aanbeveling tot investering gegeneerd door de software en eventueel aangevuld door de energiedeskundige.11Voorbeeld: Door het hellende dak (bijkomend) te isoleren, zal het energieverbruik verminderen. Een energiezuinig dak heeft een U-waarde die kleiner is dan 0,4 W/m²K.
8zichtbaarBooleanniet beschikbaar (NB)11JA/NEE
Relatie overzicht


Gerelateerde Objecten