:type na-isolatie

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | DOMEIN

Omschrijving

Het type na-isolatie is afhankelijk van de plaats van de isolatie. Als er verschillende types na-isolatie worden gecombineerd is de strengste eis van toepassing. Dat wordt bepaald door bijlage I van het transmissiereferentiedocument.

Geldige waarden
#waardebeschrijvingtoelichting
1binnenisolatiebestaande constructie die aan de binnenzijde van de draagconstructie wordt geïsoleerd


2navullingbestaande constructie waarvan de ongeïsoleerde spouw met en spouwbreedte van minimaal 50 mm wordt nagevuld (al dan niet in combinatie met binnenisolatie)spouwvulling
3buitenisolatiebestaande constructie die aan de buitenzijde van de draagconstructie wordt geïsoleerd, al dan niet met voorafgaande afbraak van een buitenafwerking (en al dan niet in combinatie met navulling en/of binnenisolatie
Gerelateerde Attributen
  • Filteren per label

    Er zijn op dit moment geen items met de geselecteerde labels.