:categorie nieuwe aanbeveling

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | DOMEIN

Omschrijving


Aanbevelingen kunnen op drie niveaus uitgewerkt zijn:

  • hoofdaanbeveling:  dit is op niveau van het algemene type constructie-deel of installatie-aspect, met andere woorden samengevat over alle constructie-delen van dat type heen. Een hoofdaanbeveling is opgenomen in het stapppenplan en de energieschaal om te komen tot een energiezuinige renovatie
  • detailaanbeveling: dit is een aanbeveling op een lager niveau, en heeft meer specificaties rond de hoofdaanbeveling.
  • aandachtspunt: deze maatregelen zijn punten waaraan aandacht besteed moet worden tijdens de renovatie. Ze maken geen deel uit van het concrete stappenplan tot een energiezuinige renovatie
  • opmerking: algemene opmerking die een energiedeskundige kan toevoegen bij de opmaak van een EPC.

Geldige waarden
#waardebeschrijving
1

hoofdaanbeveling

dit is een aanbeveling op niveau van het algemene type constructie-deel of installatie-aspect, met andere woorden samengevat over alle constructie-delen van dat type heen.

Bijvoorbeeld: daken, vloeren, vensters, verwarming, ...

2detailaanbeveling

dit is een subaanbeveling op een lager niveau

Bijvoorbeeld: Hellend dak, plat dak, plafond, ...

3 aandachtspunt

Het aandachtspunt wordt gegeneerd door de software en eventueel aangevuld door de energiedeskundige.

Een aandachtspunt heeft geen subtype

4 opmerking Algemene opmerking van de energiedeskundige
Gerelateerde Attributen (of objecten)