:Startverklaring

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | OBJECT

Omschrijving

een schriftelijke verklaring met de startdatum van de werkzaamheden en het overzicht van de prestaties inzake EPB-eisen die voor het gebouw worden nagestreefd

Eigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1vergunning IDtekst

Verwijzing naar de toegewezen vergunning of de melding voor de uitgevoerde werken.

1

Bevat ID van vergunning of melding

Relatie overzichtGerelateerde Objecten