:Gebouw

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | OBJECT

Omschrijving

elk gebouw in zijn geheel of delen ervan die zijn ontworpen of aangepast om afzonderlijk te worden gebruikt, en waarvoor energie verbruikt wordt om een specifieke binnentemperatuur te verkrijgen

Ook wel: een constructie van enige omvang die verbonden is met de grond en waarin men kan wonen of werken.

In een gebouw kunnen ook gemeenschappelijke delen en aangrenzende onverwarmde ruimten voorkomen. Deze delen vormen aparte bestemmingen.

Gebouwen worden overgenomen uit het /wiki/spaces/WON/pages/9863453

Eigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1identificatie:Identificatie

unieke referentie van een object
2object metadata:Object metadata

Metadata over het object bijv. datum en auteur laatste aanpassingen.
3bouwjaardatum

Een bouwjaar is een authentiek gegeven met betrekking tot het jaar dat een pand bouwkundig gereed is of wordt opgeleverd. 

01Is aanwezig in geval van een EPC-eenheid en een EPB-eenheid in geval van een ingrijpende energetische renovatie. Op termijn is het de bedoeling dat het bouwjaar uit het gebouwregister komt.
4bouwjaar gekendbooleanIndicatie of het bouwjaar al dan niet gekend is01In geval van een EPC-eenheid kan de deskundige aanduiden dat het bouwjaar niet gekend is.
5bouwperiodegetalDit is de periode waarin het gebouw werd gebouwd. Dit gegeven wordt door de premieaanvrager ingevuld op het aanvraagformulier.01in kader van premies voor energiebesparende maatregelen
6herbouwBooleanBinair veld dat aangeeft of het dossier betrekking heeft op een volledige herbouw volgens de definitie van EPB.01in kader van premies voor energiebesparende maatregelen
7gebouweenheid:Gebouweenheid

Een gebouweenheid is een onderdeel van een gebouw met een eigen identificator (ID), eigen geometrie, functie en status, en met een link naar een CRAB adres.

1onbepaald
Relatie overzicht


Gerelateerde Objecten