_Type

status | niveau | type

ACTIEF | OPERATIONEEL | DOMEIN

Omschrijving

Het type van een gegeven drukt de soort van gegeven uit 

Elk type wordt weergegeven door één waarde uit de hierna volgende lijst van geldige waarden.

Geldige waarden
#waardebeschrijving
1OBJECT
2ATTRIBUUTzie :Attribuut
3DOMEINzie :Domein
4BEGRIP

een abstract gegeven (https://nl.wikipedia.org/wiki/Begrip)

opgelet: enkel te gebruiken om begrippen te definiëren!

Gerelateerde begrippen