_Niveau

status | niveau | type

ACTIEF | OPERATIONEEL | DOMEIN

Omschrijving

Het niveau van een gegeven bepaalt de scope (invloedszone) van een gegeven 

Elke niveau wordt weergegeven door 1 waarde uit de hierna volgende lijst van geldige waarden.

Geldige waarden
#waardebeschrijving
1STRATEGISCH

gegevens om doelstellingen van de organisatie en grote investeringen te verantwoorden

2OPERATIONEELgegevens om de operationele processen (dagelijks werk) in de organisatie mogelijk te maken
3TECHNISCHgegevens vooral door ICT gebruikt
Gerelateerde begrippen