_Bron

De bron is de informatiebron waaraan kennis over iets onttrokken is, bijv. een website of een document.