:verduidelijking aard van de werken

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | DOMEIN

Omschrijving


'Aard van de werken' bepaalt de werkzaamheden bij men bij een bouwproject uitvoert.

Voor projecten met een aanvraagdatum/meldingsdatum vóór 01/01/2014 zijn er in de EPB-software Vlaanderen 11 soorten werkzaamheden (A tem K).


Voor projecten met aanvraagdatum/meldingsdatum vóór of na 01/01/2014 in de nieuwe EPB-software 3G zijn er slechts 4 soorten aard van de werken (U tot Z), maar wordt er bij elke aard een verduidelijking meegegeven, die overeenkomst met de categorieën A tot K.

Geldige waarden
#waardebeschrijving
1nieuwbouw (A)In de energieprestatieregelgeving spreekt men over nieuwbouw, als een volledig nieuw gebouw (zonder voorafgaande sloop) wordt gerealiseerd.
2herbouw (B)Een herbouw is een nieuwbouw die gepaard gaat met een volledige voorafgaande sloop van een bestaand gebouw.
3ontmanteling (C)

De term ‘ontmanteling’ wordt in de energieprestatieregelgeving gedefinieerd als werken aan een bestaand gebouw met een beschermd volume groter dan 3000 m³, waarbij de dragende structuur van het gebouw behouden blijft en waarbij zowel de installaties voor het realiseren van een specifiek binnenklimaat als minstens 75 % van de gevels vervangen worden.

4Gedeeltelijke herbouw met een BV groter dan 800 m³ (D)

Een gedeeltelijke herbouw is de wederopbouw van een deelvolume van een bestaand gebouw die gepaard gaat met een voorafgaande sloop van dat deelvolume. Bestaande constructiedelen kunnen daarbij behouden blijven en samen met de nieuwe constructiedelen deel uitmaken van dit heropgebouwde deelvolume.

Voor deze 'aard van de werken' is het beschermd volume van de gedeeltelijke herbouw groter dan 800 m³.

5Gedeeltelijke herbouw met minstens één wooneenheid (E)

Een gedeeltelijke herbouw is de wederopbouw van een deelvolume van een bestaand gebouw die gepaard gaat met een voorafgaande sloop van dat deelvolume. Bestaande constructiedelen kunnen daarbij behouden blijven en samen met de nieuwe constructiedelen deel uitmaken van dit heropgebouwde deelvolume.

Voor deze 'aard van de werken' bevatten de nieuw gebouwde constructiedelen een volledig onafhankelijke wooneenheid.

6Uitbreiding met een BV groter dan 800 m³ (F)

Tegen een bestaand gebouw wordt een nieuw beschermd volume (BV) bijgebouwd.

Voor deze 'aard van de werken' is het beschermd volume van de gedeeltelijke herbouw groter dan 800 m³.

7Uitbreiding met minstens één wooneenheid (G)

Tegen een bestaand gebouw wordt een nieuw beschermd volume (BV) bijgebouwd.

Voor deze 'aard van de werken' bevatten de nieuw gebouwde constructiedelen een volledig onafhankelijke wooneenheid.

8Gedeeltelijke herbouw met een BV kleiner dan of gelijk aan 800 m³ en zonder wooneenheden (H)

Een gedeeltelijke herbouw is de wederopbouw van een deelvolume van een bestaand gebouw die gepaard gaat met een voorafgaande sloop van dat deelvolume. Bestaande constructiedelen kunnen daarbij behouden blijven en samen met de nieuwe constructiedelen deel uitmaken van dit heropgebouwde deelvolume.

Voor deze 'aard van de werken' is het beschermd volume van de gedeeltelijke herbouw kleiner dan 800 m³ of bevat deze geen bijkomende wooneenheden.

9Uitbreiding met een BV kleiner dan of gelijk aan 800 m³ en zonder wooneenheden (I)

Tegen een bestaand gebouw wordt een nieuw beschermd volume (BV) bijgebouwd.


Voor deze 'aard van de werken' is het beschermd volume van de gedeeltelijke herbouw kleiner dan 800 m³ of bevat deze geen bijkomende wooneenheden.

10Verbouwing (J)

Met een verbouwing zijn alle werkzaamheden aan een bestaand gebouw bedoeld waarbij het volume van het bestaande gebouw niet toeneemt en waarbij de werkzaamheden ook niet onder het toepassingsgebied van een ontmanteling of een functiewijziging met een beschermd volume groter dan 800 m³ vallen.

11Functiewijziging (K)

Bij een functiewijziging in het kader van de energieprestatieregelgeving worden volgende zaken afgetoetst :
• is het een wijziging van een industriële bestemming in een woon-, kantoor- of schoolbestemming.
• wordt oorspronkelijk geen energie verbruikt voor mensen en na de functiewijziging wel energie verbruikt voor mensen.
Indien één van beide vragen positief wordt beantwoord, wordt ook de grootte van de functiewijziging beschouwd :
• voor een functiewijziging met een beschermd volume groter dan 800 m³ gelden de EPB-eisen voor functiewijziging.
• voor een functiewijziging met een beschermd volume kleiner dan of gelijk aan 800 m³ gelden de EPB-eisen voor verbouwing.Gerelateerde Attributen (of objecten)
Bron

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft aanpassingen aan diverse bepalingen inzake deenergieprestatieregelgeving