:Gebruiksindicator

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | OBJECT

Omschrijving

Duidt aan hoe de energie eenheid gebruikt wordt, met specifieke aandacht voor energieverbruik.

Eigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1type:type Gebruiksindicator11
2waardeboolean of getal

vb. type is "ziekenhuis aantal bedden", waarde = 200

11
Relatie overzicht
Gerelateerde Objecten