:Contactgegevens

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | OBJECT

Omschrijving

Dit bevat de gegevens waarop de persoon gecontacteerd kan worden

Eigenschappen

eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1correspondentieadres:Adres

Dit is het adres waarop de persoon voor correspondentie of briefwisseling bereikbaar is. Dit kan afwijken van het domicilie-adres van de natuurlijke persoon.

01
2telefoongetal01
3e-mailtekst
0n
Relatie overzichtGerelateerde Objecten