:Rol

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | OBJECT

Omschrijving


De rol bepaalt de functie die de persoon heeft bij een attest of dossier gerelateerd aan de energieprestatieregelgeving of de uitkering van een premie

Eigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1type rol:rol Persoon11in geval van EPB/EPC/premies voor energiebesparende maatregelen
2subtype rol:subtype rol PersoonDit is subtype binnen de rol 'aanvrager premie', zijnde een natuurlijk- of rechtspersoon die het premiedossier indient bij de netbeheerder.01in geval van premies voor energiebesparende maatregelen
3subdoelgroep:subdoelgroepDe onderverdeling van de kwetsbare doelgroepen waarvoor sociale energie-efficiëntieprojecten kunnen worden uitgevoerd. Deze groepen zijn zelf geen ontvangers van de premie maar doen het recht op de premie ontstaan bij bv. beschermde afnemer, huurder van een SVK, ...
De mogelijke doelgroepen zijn opgesomd in het energiebesluit van 19/11/2010.
01in geval van premies voor energiebesparende maatregelen
4status rol
niet beschikbaar (NB) - zal een domein worden01in geval van EPB/EPC
5statuut rolGeeft aan of de premierechthebbende beschermde afnemer is of niet-beschermde afnemer is. Beschermde afnemers hebben recht op hogere premies en komen voor extra maatregelen in aanmerking.Geeft aan of de premierechthebbende beschermde afnemer is of niet-beschermde afnemer is. Beschermde afnemers hebben recht op hogere premies en komen voor extra maatregelen in aanmerking.01In geval van premies voor energiebesparende maatregelen
6projectpromotor sociaalBooleanIndicatie of een organisatie de projectbegeleiding doet voor de sociale energie-efficiëntieprojecten.01In geval van premies voor energiebesparende maatregelen
7erkenning
niet beschikbaar (NB) - dit zal een object worden01in geval van EPB/EPC
8certificeringsnummergetalDit is het unieke nummer waarmee de aannemer die de werken heeft uitgevoerd of de aannemer die zich garant stelde voor de kwalitatieve uitvoering. kan worden geïdentificeerd. Geldt voor binnenmuurisolatie.01In geval van premies voor energiebesparende maatregelen
9stamnummergetalDit is het unieke nummer van de architect die een toezichtstaak heeft op de uitgevoerde binnenmuurisolatiewerken.01In geval van premies voor energiebesparende maatregelen
Relatie overzichtGerelateerde Objecten