:functie

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | DOMEIN

Omschrijving

 nog uit te schrijven, in geval van niet-residentieel

Geldige waarden
#waardebeschrijving
1LogeerfunctieEen logeerfunctie is een deel van een energiesector waar mensen slapen, dat niet autonoom kan functioneren en waar geen specifieke zorgen worden verstrekt.
2Kantoor

Een kantoor is een deel van een energiesector dat niet vrij toegankelijk is voor publiek en waar de mensen:

  • activiteiten uitoefenen dat verband houdt met het beheer of de administratie van een onderneming, een openbare dienst, een zelfstandige of een handelaar
  • of activiteiten uitoefenen van ondernemingen of vrije beroepen die intellectuele diensten verlenen;
  • én waar de mensen meestal overdag en tijdens de weekdagen aanwezig zijn én vaak aan een bureau zitten.
3OnderwijsDeel van een energiesector waar lessen worden gegeven of een leertraject wordt gevolgd of gebruikt wordt voor educatieve doeleinden. De lessen kunnen zowel theoretisch als praktisch zijn, met uitzondering van sportlessen.
4Gezondheidszorg met verblijfDeel van een energiesector waar medische zorgen aan personen worden verstrekt én waar die personen ’s nachts verblijven. Het betreft een (ambulant) verblijf van mensen die als gevolg van hun lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid permanent of tijdelijk aan bed gebonden zijn.
5Gezondheidszorg zonder verblijfDeel van een energiesector waar medische zorgen aan personen worden verstrekt of waar medische onderzoeken gebeuren én waar die personen ’s nachts niet verblijven.
6Gezondheidzorg operatiezalenDeel van een energiesector waar chirurgische ingrepen worden verricht.
7Bijeenkomst hoge bezettingDeel van een energiesector waar personen worden onthaald, bijeengebracht, tijdelijk verblijven of aanwezig zijn tijdens een deel van de dag en waarin een hoge bezettingsgraad voorkomt. Als hoge bezettingsgraad wordt een vloeroppervlakte van lager dan 2,5 m² per persoon beschouwd.
8Bijeenkomst lage bezettingDeel van een energiesector waar personen worden onthaald, bijeengebracht, tijdelijk verblijven of aanwezig zijn tijdens een deel van de dag en waarin eerder een lage bezettingsgraad voorkomt. Als lage bezettingsgraad wordt een vloeroppervlakte van 2,5 m² per persoon of hoger beschouwd.
9Bijeenkomst cafetaria/refterDeel van een energiesector waar personen maaltijden nuttigen en die slechts beperkt in tijd beschikbaar zijn voor het publiek (+/- 3 uur), meestal tijdens de middaguren. Deze functie kan enkel in kantoor- of schoolgebouwen voorkomen. Als de maaltijden ook buiten de middaguren kunnen worden genuttigd en/of als de functies ‘kantoor’ of ‘onderwijs’ niet in de EPN-eenheid voorkomen, valt het functioneel deel onder ‘bijeenkomst hoge bezetting’.
10Keuken

Deel van een energiesector waar maaltijden worden voorbereid en/of samengesteld, met uitzondering van kleine praktisch ingerichte keukentjes (kitchenettes) en leskeukens.

Volgende types ruimten moeten minstens worden beschouwd in het functioneel deel ‘keuken’ voor de bereiding van maaltijden: de keuken, plaats van vertrek van de maaltijden, opslag van gekoelde producten, opslag van niet-gekoelde producten en de ruimte voor opslag van afval.

11HandelDeel van een energiesector dat vrij toegankelijk is voor publiek, waar diensten worden verleend (bv. via een loket) of roerende goederen worden verkocht. De hoofdactiviteit bevat niet het ter plaatse nuttigen van maaltijden en/of dranken (hetgeen onder bijeenkomst valt).
12Sport: sporthal, sportzaalDeel van een energiesector waar gymnastiek- en sportactiviteiten plaatsvinden, bij een lagere binnentemperatuur (lager dan 18°C).
13Sport: fitness, dansDeel van een energiesector waar dans-, fitness en andere sportactiviteiten plaatsvinden, bij een normale binnentemperatuur (gelijk aan of hoger dan 18°C).
14 Sport: sauna, zwembadDeel van een energiesector waar wellness- en zwemactiviteiten plaatsvinden.
15Technische ruimtenDeel van een energiesector waaronder ruimten vallen die enkel technische installaties voor verwarming, koeling, ventilatie, servers, … bevatten.
16GemeenschappelijkDeel van een energiesector waarin men gemeenschappelijke ruimten terugvindt die meerdere functionele delen kunnen bedienen zoals gangen, traphallen, liftkokers en sanitaire ruimten.
17 AndereDeel van een energiesector waarin een groep ruimten voorkomt, waarvan het gebruik en de activiteiten niet terug te vinden zijn in een van bovenstaande functionele delen.
18OnbekendDeel van een energiesector waarvan de bestemming nog onbekend is.Gerelateerde Attributen (of objecten)
Bron

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft aanpassingen aan diverse bepalingen inzake deenergieprestatieregelgeving