:Fotovoltaïsche panelen

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | OBJECT

Omschrijving


Een fotovoltaïsch zonnepaneel zet zonne-energie om in elektriciteit. De elektrische energie die via deze weg wordt opgewekt en toegepast wordt voor het betrokken gebouw kan in mindering gebracht worden bij de bepaling van het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik.

In de energieprestatieregelgeving worden enkel  fotovoltaïsche zonne-energiesystemen beschouwd die volledig geplaatst zijn op het gebouw waar het beschouwde EPW- of EPN-volume deel van uitmaakt (d.w.z. op daken of gevels). Andere systemen op het eigen perceel, zoals systemen boven een parkeerterrein of op het dak van andere, vrijstaande gebouwen (bijvoorbeeld een garage, loods, losse carport …), worden niet meegerekend.

Eigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1naam zonnepanelentekst

De naam of het merk van de fotovoltaïsche panelen

0nDe naam van het zonnepaneel is een vrije keuze
2type zonnepanelen:type PV
0nenkel in geval van EPC
3hellingsgraad zonnepanelengetal

De helling is de hoek die gevormd wordt door twee rechten: de verticale naar boven en de naar buiten gerichte normale op het vlak. Dat betekent:
- een plat dak heeft een helling van 0°;
- een verticale muur heeft een helling van 90°;
- een horizontale vloer heeft een helling van 180°;
- de helling van een schuin dak kan variëren tussen 0° en 180°.

0nuitgedrukt in graden. Enkel gekend in geval van EPB
4oppervlakte zonnepanelengetalDit is de netto oppervlakte van de zonnepanelen0nuitgedrukt in m². Enkel gekend in geval van EPC
5oriëntatie zonnepanelengetalDe oriëntatie is de hoek die gevormd wordt tussen het zuiden en de horizontale projectie van de normale naar buiten op het vlak.1nDe oriëntatie van een vlak wordt uitgedrukt in graden en kan variëren tussen -180° en +180°. Bij conventie is de oriëntatie in de richting van het westen positief en in de richting van het oosten negatief.
6elektriciteitsopwekkinggetalhet piekvermogen van het zonnepaneel in Watt, bepaald volgens de norm EN-IEC-60904-1.0nuitgedrukt in Watt. Enkel aanwezig voor EPB
7 kwaliteitseis voldaan boolean Duidt aan of de installatie voor PV voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen 0enkel van toepassing in geval er een eis is op vlak van hernieuwbare energie (EPB)
Relatie overzicht

Gerelateerde Objecten
  • Filteren per label

    Er zijn op dit moment geen items met de geselecteerde labels.

    |