:Zonne-thermische installatie

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | OBJECT

Omschrijving


Het energieverbruik voor ruimteverwarming en warm tapwater kan gereduceerd worden door gebruik te maken van een thermisch zonne-energiesysteem of zonnecollectoren

Eigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1Naam collectorentekst

De naam van de zonnecollector

0nDe naam van het zonnecollectoren is een vrije keuze
2oppervlakte collectorengetal

Dit is de apertuuroppervlakte van de zonnecolletoren. Die wordt gedefinieerd in ISO 9488 als de maximaal geprojecteerde oppervlakte, waardoor ongeconcentreerd zonstraling de collector binnendringt,

0nuitgedrukt in m². Voor EPB wordt de oppervlakte van collectoren pas vanaf 01/01/2017 weggeschreven. Voor vroegere projecten is dit niet aanwezig. Voor EPC is dit altijd aanwezig
3hellingsgraad collectorengetal

De helling is de hoek die gevormd wordt door twee rechten: de verticale naar boven en de naar buiten gerichte normale op het vlak. Dat betekent:
- een plat dak heeft een helling van 0°;
- een verticale muur heeft een helling van 90°;
- een horizontale vloer heeft een helling van 180°;
- de helling van een schuin dak kan variëren tussen 0° en 180°.

0nuitgedrukt in graden. Enkel aanwezig bij EPB
4oriëntatie collectorengetalDe oriëntatie is de hoek die gevormd wordt tussen het zuiden en de horizontale projectie van de normale naar buiten op het vlak.1nDe oriëntatie van een vlak wordt uitgedrukt in graden en kan variëren tussen -180° en +180°. Bij conventie is de oriëntatie in de richting van het westen positief en in de richting van het oosten negatief.
5type collectorentekstDit is het soort collector (bv. vlakke plaat of buiscollector)01enkel in geval van premie voor zonneboiler
6gebruik collectorentekstGeeft aan waarvoor de zonneboiler wordt gebruikt (bv. sanitair warm water, verwarming, zwembad).01enkel in geval van premies voor zonneboiler
7volume opslagvat zonneboilergetalDit is de inhoud van de zonneboiler in liter die werd geplaatst.01enkel n geval van premie voor zonneboiler. Uitgedrukt in liter
8kwaliteitseis voldaan booleanDuidt aan of de installatie voor thermische zonne-energie voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen 0enkel van toepassing in geval er een eis is op vlak van hernieuwbare energie (EPB)
Relatie overzicht


Gerelateerde Objecten
  • Filteren per label

    Er zijn op dit moment geen items met de geselecteerde labels.

    |