:aard van de werken

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | DOMEIN

Omschrijving


'Aard van de werken' bepaalt de werkzaamheden bij men bij een bouwproject uitvoert.

We definieren in het infomodel 4 categorieën aard van de werken. Deze gaan we mappen op de volgende manier:

  • Voor projecten met een aanvraagdatum/meldingsdatum vóór 01/01/2014 zijn er in de EPB-software Vlaanderen 11 soorten werkzaamheden (A tem K) die we gaan mappen met de 4 categorieën


  • Voor projecten met aanvraagdatum/meldingsdatum vóór of na 01/01/2014 in de nieuwe EPB-software 3G zijn er slechts 4 soorten aard van de werken (W tem Z) die overeenkomen met de categoriën
Geldige waarden
#waardebeschrijving
1Nieuwbouw (of gelijkgesteld)

Het optrekken van een nieuw gebouw of het optrekken van een groot nieuw deel aan een bestaand gebouw met een beschermd volume dat groter is dan 800 m3, of met minstens een wooneenheid, al dan niet voorafgegaan door sloopwerken,  gedeeltelijke herbouw, herbouw of het ontmantelen van een gebouw.

Overeenkomstige categorieën aard van de werken: A tot en met G (aangiftes voor 2014), X (aangiftes vanaf 2014)

2Renovatie

Voor zover het geen ontmanteling, gedeeltelijke herbouw, herbouw of ingrijpende energetische renovatie betreft:

a) het uitvoeren van aanpassingswerkzaamheden aan een bestaand gebouw, met inbegrip van het bouwen van een klein nieuw deel aan een bestaand gebouw , waarbij het nieuwe deel een beschermd volume heeft dat kleiner is dan of gelijk is aan 800 m³ en geen extra wooneenheden bevat, al dan niet voorafgegaan door sloopwerken;

b) een functiewijziging met een beschermd volume kleiner dan of gelijk aan 800m³.

Overeenkomstige categorieën aard van de werken: H tot en met J (aangiftes voor 2014), Y (aangiftes vanaf 2014)

3

Functiewijziging

De wijziging van de functie van een bestaand gebouw of een deel ervan, waarbij na de functiewijziging, in tegenstelling tot voordien energie verbruikt wordt om een specifieke binnentemperatuur te verkrijgen of de wijziging van industrie naar residentieel of niet-residentieel gebouw, als het geen ontmanteling betreft.


Overeenkomstige categorieën aard van de werken: K (aangiftes voor 2014), Z (aangiftes vanaf 2014)

4

Ingrijpende energetische renovatie (W)

De 'ingrijpende energetische renovatie' is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving, worden (na)geïsoleerd.

Overeenkomstige categorieën aard van de werken: W (aangiftes vanaf 2014)Gerelateerde Attributen (of objecten)
Bron

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft aanpassingen aan diverse bepalingen inzake deenergieprestatieregelgeving