:Glasbouwsteen

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | OBJECT

Omschrijving

Glasbouwsteenwanden zijn wanden die opgebouwd zijn uit glasbouwstenen. Die glasbouwstenen (glasdallen) worden samengehouden met mortel, zoals een muur uit metselwerk. Bij glasbouwsteenwanden zijn de stenen echter gemaakt van glas. We spreken dus van een transparante constructie.

Eigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1lamdba-waarde glasbouwsteengetalDe lamdba-waarde of warmtegeleidbaarheid van de glasbouwsteen is een maat voor de de isolerende waarde van dit materiaal11uitgedrukt in W/mK
2zonnetoetredingsfactor glasbouwsteengetal

de zontoetredingsfactor van de glasbouwsteen (g-waarde) is een maat voor het totaal aan zonnewarmte dat
langs deze stenen binnenkomt

11waarde tussen 0
en 1; bij een waarde van 1 komt 100 % van
de zonnewarmte binnen
3dikte glasbouwsteengetal
11uitgedrukt in m
Relatie overzicht