:Profiel

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | OBJECT

Omschrijving

Het profiel betreft het schrijnwerk waaruit een :Constructiedeel is opgetrokken (hout, aluminium, PVC, staal, ...).

Eigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1U-waarde profielgetalDe U-waarde van het profiel is de warmtedoorgangscoëfficient van het schrijnwerk van het venster11uitgedrukt in W/m²K
2type profiel:type profiel


11
Relatie overzicht