:Beglazing

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | OBJECT

Omschrijving
Eigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1andere dan glasboolean Is het transparant deel anders dan glas?  0vb. reglit, polycarbonaat
2type glas:type glas

Beschrijft het algemene type/samenstelling van de beglazing van het venster

11
3typering beglazingtekstDit geeft meer detail over investering en geeft aan of de geplaatste beglazing werd geplaatst ter vervanging van enkel glas, van dubbel glas, nieuw werd geplaatst ....01ingevuld in geval van renovatiewerken met premie
4U-waarde glasgetalDe U-waarde van het glas is de warmtedoorgangscoëfficient van het beglaasde deel van het venster01uitgedrukt in W/m²K
5U-max-waarde glasgetalMaximale U-waarde van de beglazing01uitgedrukt in W/m²K
6U-waarde bekendBooleanDuidt aan of een U-waarde wel gekend is maar niet werd opgenomen.11ja/nee
7U-waarde ander transparant deelgetal De U-waarde van het 'ander transparant deel' is de warmtedoorgangscoëfficient van het transparante deel van het venster, anders dan glas.  0uitgedrukt in W/m²K 
8oppervlakte glasgetalDit is de oppervlakte waarop de uitgevoerde maatregel betrekking heeft, in dit geval de glasoppervlakte01uitgedrukt in m²
9Zonnetoetredingsfactorgetal

de zontoetredingsfactor van het glas (g-waarde) is een maat voor
het totaal aan zonnewarmte dat
langs de beglazing binnenkomt

11waarde tussen 0
en 1; bij een waarde van 1 komt 100 % van
de zonnewarmte binnen
10Zonnetoetredingsfactor
berekend
BooleanDuidt aan of de g-waarde berekend of gemeten is.01ja/nee
11Zonnetoetredingsfactor bekendBooleanDuidt aan of een g-waarde wel gekend is maar niet werd opgenomen.11ja/nee
Relatie overzicht