:bouwvorm

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | DOMEIN

Omschrijving

Een energie-eenheid kan een open, gesloten, of half-open bebouwing zijn.

Geldige waarden
#waardebeschrijving
1vrijstaandopen bebouwing
2half-open bebouwingniet beschikbaar (NB)
3gesloten bebouwingniet beschikbaar (NB)
Gerelateerde Attributen (of objecten)