:Isolatielaag

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | OBJECT

Omschrijving


Betreft de isolatielaag of -lagen voor een :Constructiedeel. De isolerende laag bestaat uit isolatiematerialen en is elke laag waarvan aangetoond kan worden dat de lambda-waarde maximaal 0,20 W/mK bedraagt.

Eigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1type isolatiemateriaaltekstHet type isolatiemateriaal is het type materiaal van de de laag uit de 'materiaalgroep' 'in de fabriek vervaardigde isolatiematerialen' of 'niet in de fabriek vervaardigde isolatiematerialen'01Waarden kunnen zijn: polyurethaan, minerale wol, geëxtrudeerd polystyreen, geëxpandeerd polystyreen, cellulair glas, ...
2naam materiaaltekstniet beschikbaar (NB)01
3materiaal bekendBooleanDuidt aan of het materiaal wel bekend is maar niet werd opgenomen in het attest.11ja/nee
4dikte isolatiemateriaalgetalde materiaaldikte van het isolatiemateriaal01uitgedrukt in m
5dikte isolatie bekendBooleanDuidt aan dat de materiaaldikte gekend is maar niet werd opgenomen in het attest.11ja/nee
6dikte spouwgetalDit is de dikte van de spouw zoals door de gecertificeerde aannemer werd opgemeten.01uitgedrukt in m. Ingevuld in geval van renovatiewerken met premie
7lambda-waarde isolatiemateriaalgetal

De lambda-waarde geeft de warmtegeleidbaarheid van een materiaal aan. Hoe hoger de waarde is, hoe beter de warmte geleid wordt en dus hoe minder goed het materiaal isoleert.

ʎ u,i of ʎ u,e van de laag uit ‘materiaalgroep’ ‘in de fabriek vervaardigde isolatiematerialen’ of ‘niet- in de fabriek vervaardigde isolatiematerialen’

01uitgedrukt in W/mK.
8lambda bekendBooleanDuidt aan of de lambda-waarde wel gekend is maar niet werd opgenomen in het attest.11ja/nee
9STS-referentienummergetalDit is het unieke nummer dat door BCCA werd toegekend aan de werf waar de spouwmuurisolatie werd aangebracht.01ingevuld in geval van renovatiewerken met premie
10oppervlakte isolatielaaggetalDit is de oppervlakte waarop de uitgevoerde maatregel betrekking heeft (bv. glasoppervlakte of geïsoleerde oppervlakte,01ingevuld in geval van renovatiewerken met premie
11plaats van de isolatie:plaats van de na-isolatie

Fout bij het verwerken van macro 'excerpt-include' : No link could be created for 'plaats van de na-isolatie'.

01enkel ingevuld bij een bestaande constructie met na-isolatie
12

13R-waardegetal

warmteweerstand van een constructieonderdeel

01Een R-waarde wordt uitgedrukt in m2K/W
14R-waarde bekendBooleanDuidt aan of een R-waarde wel gekend is maar niet werd opgenomen.11ja/nee
15R-waarde berekendBooleanDuidt aan of de R-waarde berekend of gemeten is.01ja/nee
Relatie overzicht