:EPC-eenheid

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | OBJECT

Omschrijving

Een EPC-eenheid is elke eenheid die als een geheel kan verkocht of verhuurd worden

  • gebouwdelen moeten niet fysiek aaneengrenzen, kunnen ook horen tot zonder dat ze fysiek één geheel vormen
  • Een EPC-eenheid kan over een gebouweenheid gaan, of over meerdere gebouweenheden of zelf meerdere gebouwen
  • gevolg: voor de EPC-eenheid is er geen specifieke tracering mogelijk, kan een fictief geheel zijn, kun je niet koppelen aan functionele delen horend bij een gebouweenheid
Eigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
Relatie overzichtGerelateerde Objecten