:EPB-eenheid

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | OBJECT

Omschrijving

 elke eenheid van aangrenzende lokalen die in hetzelfde gebouw liggen, die het voorwerp zijn van werken van dezelfde aard, die ontworpen of aangepast zijn om afzonderlijk te worden gebruikt en die ten hoogste één wooneenheid bevattenEen EPB-eenheid is elk deel van een gebouw met eenzelfde bestemming dat één fysiek geheel vormt, of elke wooneenheid die één fysiek geheel vormt.

(rule)Twee delen met dezelfde bestemming die niet aan elkaar grenzen, vormen steeds afzonderlijke EPB-eenheden.

Eigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1type EPB-eenheid:type EPB-eenheid

Er bestaan twee types EPB-eenheden: EPW-eenheid voor een wooneenheid (residentiële bestemming) en een EPN-eenheid voor een eenheid niet-residentiele bestemming

11
2naam EPB-eenheidtekstGeeft de naam weer van de EPB-eenheid11(= naam subfile)
3naam deelprojecttekst

Delen van een bouwproject vormen samen één deelproject/gebouw als voldaan
is aan de onderstaande drie voorwaarden :
• alle delen hebben eenzelfde ‘aard van het werk’ ;
• alle delen vormen samen één fysiek geheel ;
• er is geen enkel deel dat onafhankelijk functioneert van de andere
delen.

11(= naam subproject)
4K-peilvolumetekst

elke eenheid van aaneengesloten lokalen die in hetzelfde gebouw gelegen zijn, die het voorwerp zijn van werken van dezelfde aard en die moeten voldoen aan dezelfde K-peileis

01
5nieuwbouw na sloopbooleanindicatie of het gaat over een herbouw01enkel gekend als de aard van de werken nieuwbouw is
6sociale huisvestingbooleanindicatie of de wooneenheid een project is van de sociale huisvestigingsmaatschappij (VMSW)01enkel gekend als de bestemming van de EPB-eenheid ‘wonen’ is
7publieke organisatieboolean

indicatie of de EPB-eenheid onderdeel is van een gebouw van een publieke organisatie.

Een publiek gebouw is een gebouw gelegen in het Vlaamse Gewest waarin publieke organisaties gevestigd zijn die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken en die vaak door het publiek worden bezocht.

01

enkel gekend als de bestemming van de EPB-eenheid ‘kantoor’ of 'school' of 'niet-residentieel' is.

Of in geval van een EPC.

E-peileisen voor nieuw op te richten EPN-eenheden van publieke organisaties zijn strenger dan van niet-publieke organisaties.

Relatie overzichtGerelateerde Objecten