:Organisatie

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | OBJECT

Omschrijving

Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie op kan treden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer behept met rechten en plichten zoals een natuurlijk persoon dat kan doen, dat wil zeggen, ook een rechtssubject wordt.  Een rechtspersoon heeft dus, net als een natuurlijk persoon, rechtspersoonlijkheid.

Eigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1KBO-nummergetal

Organisaties of rechtspersonen hebben als uniek identificatienummer een ondernemingsnummer (KBO-nummer), geregistreerd bij de Vlaamse Kruispuntbank van Ondernemingen (VKBO).

01
2firmanaamtekstDe firmanaam of handelsnaam is de benaming waaronder de handelsonderneming wordt uitgebaat en door haar klanten gekend is.11
3rechtsvormtekstDe rechtsvorm van een organisatie is de juridische vorm waarin de onderneming is gegoten (bv: eenmanszaak, naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ...)01
4buitenlandse firmabooleanindicatie of de firma een buitenlandse firma is01in geval van een buitenlandse firma is het KBO-nummer niet gekend
5maatschappelijke zetel:AdresAdres van de maatschappelijke zetel van de firma (geen vestigingsadres), gekend bij de Kruispuntbank van ondernemingen01
Relatie overzichtGerelateerde Objecten