:Natuurlijke persoon

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | OBJECT

Omschrijving

Een natuurlijk persoon is een mens die drager van rechten en verplichtingen kan zijn.  Het zijn van natuurlijk persoon eindigt met het overlijden. De natuurlijke persoon is de tegenhanger van de rechtspersoon, een entiteit of organisatie die zelfstandig in het rechtsverkeer kan optreden.

Eigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1Rijksregisternummergetal

Het Rijksregisternummer is een uniek identificatienummer toegekend aan natuurlijke personen ingeschreven in België. Het rijksregisternummer wordt officieel het identificatienummer bij het Rijksregister van de natuurlijke personen genoemd, of ook nog: het nationale nummer. Het rijksregisternummer is eveneens het unieke nummer voor de sociale zekerheid (het INSZ-nummer).

01
2Naamtekstniet beschikbaar (NB)11
3Voornaamtekstniet beschikbaar (NB)11Meerdere voornamen staan in één tekstveld samen.
4Domicilie-adres:AdresAdres van de hoofdverblijfplaats van de natuurlijke persoon, op basis van het rijksregister01
5Functie:functie Natuurlijke Persoon

Geeft de functie weer die de natuurlijke persoon opneemt in de organisatie of rechtspersoon.

01enkel ingevuld indien de natuurlijk persoon gelinkt is aan een firma (organisatie of rechtspersoon)
6Datum overlijdendatumniet beschikbaar (NB)01
Relatie overzichtGerelateerde Objecten