:Installatie

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | OBJECT

Omschrijving

 Installaties voor energieopwekking, ruimteverwarming, bereiding van sanitair warm water, koeling, ventilatie en verlichting of een combinatie daarvan.

Eigenschappen
#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1naam ventilatiezonetekst

Geeft de naam weer van de ventilatiezone waartoe de installatie behoort. Ventilatiesystemen worden opgedeeld in vier verschillende types: natuurlijke ventilatie, mechanische toevoerventilatie, mechanische afvoerventilatie, mechanische toe- en afvoerventilatie.

Indien in verschillende afgesloten delen van het gebouw onafhankelijke ventilatie-installaties voorkomen, al dan niet van een verschillend type volgens de indeling hierboven, dan vormt elk dergelijk deel een ventilatiezone.

01
2naam energiesectortekstGeeft de naam weer van de energiesector waartoe de installatie behoort. Opdat verschillende ruimten samen een energiesector zouden kunnen vormen, dienen ze:
  • tot dezelfde ventilatiezone te behoren;
  • van hetzelfde type warmteafgiftesysteem voorzien te zijn (tenzij, in geval van centrale verwarming, met het slechtste afgifterendement gerekend wordt);
  • en verwarmd te worden met hetzelfde opwekkingstoestel (of desgevallend dezelfde combinatie van opwekkingstoestellen).
01
3ligging:Ligging01
4gebouweenheid:Gebouweenheid

Een gebouweenheid is een onderdeel van een gebouw met een eigen identificator (ID), eigen geometrie, functie en status, en met een link naar een CRAB adres.

0nGebouweenheid of -eenheden waar de installatie zich bevindt.
5meetwaarde:Meetwaarde

Opgemeten waarde m.b.t. energieverbruik of energieproductie, vb. opgemeten mits slimme meters.
Relatie overzicht