Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

status | niveau | type

ONTWERP | TECHNISCH OBJECT


Panel
borderColor#105269
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleOmschrijving


Excerpt

Een aanbeveling tot investering geformuleerd door een energiedeskundige. Het zijn aanbevelingen en maatregelen om je bestaande woning in 1 of meerdere stappen te renoveren tot een energiezuinig gebouw.

Deze aanbevelingen worden automatisch door de software gegenereerd.
Panel
borderColor#105269
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleEigenschappen


#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1identificatie:Identificatie

Insert excerpt
Identificatie
Identificatie
nopaneltrue

11
2object metadata:Object metadata

Insert excerpt
Object metadata
Object metadata
nopaneltrue

11
3categorie:categorie nieuwe aanbeveling
Insert excerpt
INF::categorie nieuwe aanbeveling
INF::categorie nieuwe aanbeveling
nopaneltrue
 1 1
4 type :nieuw type aanbeveling 
Insert excerpt
INF::nieuw type aanbeveling
INF::nieuw type aanbeveling
nopaneltrue
1 1Dit komt in de energieprestatiedatabank overeen met de component
5 subtype :nieuw subtype aanbeveling 
Insert excerpt
INF::nieuw subtype aanbeveling
INF::nieuw subtype aanbeveling
nopaneltrue
0 n

Dit komt in de energieprestatiedatabank overeen met de subcomponent

Een aanbeveling van de categorie 'aandachtspunt' heeft geen subtype

6huidige situatietekstOmschrijving van de huidige situatie01
7uitvoeringsmethode:Uitvoeringsmethode
Insert excerpt
INF::Uitvoeringsmethode
INF::Uitvoeringsmethode
nopaneltrue
0 nVoor een detailaanbeveling kunnen er meerdere uitvoeringsmethodes zijn.
8prioriteit:PrioriteitGeeft de prioriteit aan waarmee de maatregel of aanbeveling uitgevoerd moet worden om te komen tot een energiezuinige woning01Enkel van toepassing bij aanbevelingen van de categorie 'hoofdaanbeveling' en 'detailaanbeveling'
9volgorde energieschaalgetalGeeft de volgorde met een cijfer aan waarin de maatregel moet verschijnen in het stappenplan en de energieschaal van alle maatregelen om te komen tot een energiezuinige renovatie 0Enkel van toepassing bij aanbevelingen van de categorie 'hoofdaanbeveling'
10energiescore maatregel getalGeeft een prognose van het Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik van de energie-eenheid dat bereikt wordt na het uitvoeren van de betreffende maatregel. Het geeft een indicatie van de energiezuinigheid en de impact van de maatregel op de volledige energiescore van uw woning.

Enkel van toepassing bij aanbevelingen van de categorie 'hoofdaanbeveling'

uitgedrukt in kWh/m².jaar

11zichtbaarBooleanniet beschikbaar (NB)11JA/NEE12prijs aanbevelinggetal of getallenindicatie van gemiddelde prijs voor de uitvoering van de aanbeveling. Dit kan een prijs zijn in € of een prijsvork met een minimum en maximum. De prijzen zijn een richtwaarde!01

enkel in geval van EPC opgemaakt vanaf 1 januari 2019

Uitgedrukt in €

Voorbeeld: prijs € xxxx of  prijsvork: € xxxx - € xxxxx
Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleRelatie overzichtExcerpt
hiddentrue

http://yuml.me/diagram/scruffy/class/edit/[Attest]<>-[Aanbeveling], [Aanbeveling{bg:yellow}]
Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleGerelateerde Objecten
 • Filter by label (Content by label)
  showLabelsfalse
  showSpacefalse
  sorttitle
  cqllabel = "object" AND label != "niet-tonen" and text ~ "\":Aanbeveling\""Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleBron

 NB Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleEigenaar

Vlaams Energieagentschap (VEA)