:type Energiedrager

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | DOMEIN

Omschrijving


Een energiedrager is een stof of verschijnsel dat gebruikt kan worden om een mechanische kracht of warmte te produceren, of om chemische of fysische processen teweeg te brengen. Het is elk systeem of elke substantie die energie bevat om ze later of elders om te zetten naar bruikbare energie.

Geldige waarden
#waardebeschrijving
1aardgas


2butaan


3propaan


4gasolie


5LPG


6kolen


7houtkachel


8elektriciteit


9elektriciteit uit WKK


10plantaardige olie
11gas afkomstig van biomassa
12andere brandstof
13stookolie
Gerelateerde Attributen (of objecten)
  • Filteren per label

    Er zijn op dit moment geen items met de geselecteerde labels.