Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | OBJECT


Panel
borderColor#105269
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleOmschrijving

De uitvoeringsmethode gaat in op de aanbevelingen per onderdeel van de woning die in het certificaat voor de specifieke situatie zijn opgesteld. Ze geven een aantal belangrijke tips mee voor een goede uitvoering op vlak van uitvoeringswijze en kostprijsPanel
borderColor#105269
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleEigenschappen


#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1omschrijvingtekst

toelichting van een mogelijke uitvoeringswijze van een energetische maatregel.

Bv: 'plaats isolatie aan binnenzijde' of 'plaats isolatie aan buitenzijde'

1n
2volgordegetalgeeft een voorkeur/ volgorde weer qua uitvoering van de verschillende uitvoeringsmogelijkheden10n
3 prijs deel 1getal

indicatie van gemiddelde prijs voor de uitvoering van de aanbeveling. Dit kan Dit kan een prijs zijn in € of een prijsvork met een minimum en maximum. Indien een minimum en maximumprijs bestaan, staat het minimum in deel 1 en het maximum voor deel 2.

De prijzen zijn een richtwaarde!

 1 0 nn

Uitgedrukt in €

Voorbeeld: prijs € xxxx of  prijsvork: € xxxx - € xxxxx

4 prijs deel 2 getaleIndicatie van gemiddelde prijs voor de uitvoering van de aanbeveling. Dit kan een prijs zijn in € of een prijsvork met een minimum en maximum. Indien een minimum en maximumprijs bestaan, staat het minimum in deel 1 en het maximum voor deel 2.

De prijzen zijn een richtwaarde!

 0 n
Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleRelatie overzichtExcerpt
hiddentrue

http://yuml.me/diagram/scruffy/class/edit/[EPB-eenheid{bg:yellow}], [Energie eenheid]^-[EPB-eenheid], [EPB-eenheid]^-[EPN-eenheid], [EPB-eenheid]^-[EPW-eenheid]
Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleGerelateerde Objecten
 • Filter by label (Content by label)
  showLabelsfalse
  showSpacefalse
  sorttitle
  cqllabel = "object" AND label != "niet-tonen" and text ~ "\":EPB-eenheid\""Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleBron

 http://www.energiesparen.be/epb/prof/woordenboekPanel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleEigenaar

Vlaams Energieagentschap (VEA)