Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

status | niveau | type

ONTWERP | TECHNISCH OBJECT


Panel
borderColor#105269
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleOmschrijving


Excerpt

Insert excerpt
Attest
Attest
nopaneltrue
Panel
borderColor#105269
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleEigenschappen


#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1identificatie:Identificatie

Insert excerpt
INF::Identificatie
INF::Identificatie
nopaneltrue

11
2object metadata:Object metadata

Insert excerpt
INF::Object metadata
INF::Object metadata
nopaneltrue

11
3actiefBooleanHet actieve attest is het attest dat nog het langst geldig is. (zie geldigheidsdatum)11
4geldigheidsdatumdatumDatum tot wanneer de geldigheid van het attest loopt01Voor EPC bestaand is dit 10 jaar na de indiendatum.

Het EPC-bouw is 10 jaar geldig vanaf de datum van het einde van de werken of vanaf de datum van ingebruikname. Als beide data gekend zijn, geldt de vroegste van de twee. Als de werken niet beëindigd en niet in gebruik genomen zijn, is het energieprestatiecertificaat geldig tot 15 jaar na het verlenen van de vergunning of 15 jaar na het neerleggen van de melding.

5documentlinkDe afdrukweergave van het attest11n

PDF-document(en).

In geval van EPC: Energieprestatiecertificaat bestaand

In geval van EPB: EPB-aangifte bestaande uit 1 of meerdere delen: hoofdformulier (altijd aanwezig), transmissieformuliere (altijd aanwezig), indeling project (altijd aanwezig), EPC Bouw (soms aanwezig), EPW-formulier (soms aanwezig)

6numerieke indicator:Numerieke indicator

drukken de totale energie-efficiëntie van een constructie uit

0n
7indiendatumdatumDatum waarop het attest werd ingediend11
8softwareversietekstIndicatie met welke software en welk versienummer het attest is opgemaakt11
9naam organisatie of persoontekstNaam van de organisatie of persoon gelinkt aan het attest, bijv. "Vlaamse overheid", "GC De Nekker"01
10meetwaarde:Meetwaarde

Insert excerpt
INF::Meetwaarde
INF::Meetwaarde
nopaneltrue

0n
Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleSuperklasse

niet van toepassing (NVT)Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleSubklassePanel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleRelatie overzicht


Excerpt
hiddentrue

http://yuml.me/diagram/scruffy/class/edit/[Levensfase]-[Attest], [Attest{bg:yellow}], [Attest]^-[EPB-aangifte], [Attest]^-[Startverklaring], [Attest]^-[EPC], [Attest]<>-[Numerieke indicator]
Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleGerelateerde Objecten
 • Filter by label (Content by label)
  showLabelsfalse
  showSpacefalse
  sorttitle
  cqllabel = "object" AND label != "niet-tonen" and text ~ "\":Attest\""Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleBron

 NB Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleEigenaar

Vlaams Energieagentschap (VEA)