Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | OBJECT


Panel
borderColor#105269
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleOmschrijving

Numerieke indicatoren binnen het Informatiemodel Energie

Excerpt

drukken de totale energie-efficiëntie van een constructie uit

, voorbeeld van een numerieke indicator is het Peil van primair energieverbruik (of E-peil).Panel
borderColor#105269
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleEigenschappen


#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1identificatie:Identificatie

Insert excerpt
Identificatie
Identificatie
nopaneltrue

11
2type indicator:type Numerieke indicator

Insert excerpt
INF::type Numerieke indicator
INF::type Numerieke indicator
nopaneltrue

11vb. R-waarde, E-peil, ...
3van toepassing op:attest van toepassingIndicatie op welk attest de numerieke indicator van toepassing is1n
4eisstringGeeft de waarde aan van de gestelde eis. De specifieke hangt af van datum waarop de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of melding is ingediend, van de bestemming en de aard van de werken van het (deel van het) gebouw01eisen worden uitgedrukt met variënde waarden en eenheden afhankelijk van de type indicator
5waardestringGeeft de waarde aan van de numerieke indicator voor de specifieke energie-eenheid01
6 tekstwaarde tekstGeeft de tekstuele waarde aan van de numerieke indicator voor de specifieke energie-eenheid 0 1 Enkel van toepassing indien de numerieke indicator de 'energieprestatie ruimteverwarming betreft'
7kleurcode:KleurcodeKleurcode uitgedrukt in CMYK01Enkel van toepassing indien numerieke indicator het 'kengetal' of de 'gemiddelde U-waarde van daken/vloeren/gevels/beglazing/vensters/poorten betreft.
8label:LabelGeeft het energielabel, of de energiezuinigheid van de woning in een label van A+ tot F weer.01Enkel van toepassing indien numerieke indicator het 'kengetal' betreft.
9label na aanbevelingen:Label na aanbevelingGeeft het  toekomstig energielabel, of de energiezuinigheid van de woning in een label van A+ tot F weer, dat na het uitvoeren van alle energiebesparende maatregelen bereikt kan worden.01Enkel van toepassing indien numerieke indicator het 'kengetal' betreft.
10 energiescore na aanbevelingen
 Geeft de toekomstige energiescore weer dat na het uitvoeren van alle energiebesparende maatregelen bereikt kan worden.

 Enkel van toepassing indien numerieke indicator het 'kengetal' betreft.

Uitgedrukt in kWh:m²K

11streefdoelgetal

Vlaamse doelstelling 2050: De energieprestatie van de Vlaamse woningen is onvoldoende. Tegen 2050 moet elk huis en appartement even energiezuinig zijn als een energetisch performante nieuwbouwwoning vandaag. Durf daarom nu al vooruit te denken en kies voor energiebesparende maatregelen. 

01Dit wordt uitgedrukt in dezelfde meeteenheid als de numerieke identicator
1112voldaanbooleanIndicatie of er al dan niet voldaan is aan een gestelde eis01

ja/nee

Van toepassing bij EPB

Van toepassing bij EPC vanaf 1 januari 2019, in geval de numerieke indicator het 'kengetal' of 'maatregelenpakket' of 'energiedoelstelling' betreft.

1213meeteenheid:type Meeteenheid

Insert excerpt
INF::type Meeteenheid
INF::type Meeteenheid
nopaneltrue

11
1314gemiddelde gemeentegetalgeeft de gemiddelde waarde aan de de numerieke indicator voor energie-eenheden van hetzelfde :type Gebouw voor de gemeente waar de energie-eenheid deel van uitmaakt. Het gemiddelde wordt maandelijks herrekend.01enkel van toepassing voor EPB, en voor de indicatoren E-peil, K-peil, S-peil, gemiddelde U-waarde gebouw en het karakteristiek primair energieverbruik.
1415gemiddelde provinciegetalgeeft de gemiddelde waarde aan de de numerieke indicator voor energie-eenheden van hetzelfde :type Gebouw voor de provincie waar de energie-eenheid deel van uitmaakt. Het gemiddelde wordt maandelijks herrekend.01enkel van toepassing voor EPB, en voor de indicatoren E-peil, K-peil, S-peil, gemiddelde U-waarde gebouw en het karakteristiek primair energieverbruik.
1516gemiddelde Vlaanderengetalgeeft de gemiddelde waarde aan de de numerieke indicator voor energie-eenheden van hetzelfde :type Gebouw voor Vlaanderen. Het gemiddelde wordt maandelijks herrekend.01enkel van toepassing voor EPB, en voor de indicatoren E-peil, K-peil, S-peil, gemiddelde U-waarde gebouw en het karakteristiek primair energieverbruik.
Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleRelatie overzicht


Excerpt
hiddentrue

http://yuml.me/diagram/scruffy/class/edit/[Attest]<>-[Numerieke indicator{bg:yellow}]
Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleGerelateerde Objecten
 • Filter by label (Content by label)
  showLabelsfalse
  showSpacefalse
  sorttitle
  cqllabel = "object" AND label != "niet-tonen" and text ~ "\":Technische eigenschap\""Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleBron

 NB Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleEigenaar

Vlaams Energieagentschap (VEA)