Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

status | niveau | type

ONTWERP | OPERATIONEEL | OBJECT


Panel
borderColor#105269
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleOmschrijving


Excerpt

Duidt aan hoe de energie eenheid gebruikt wordt, met specifieke aandacht voor energieverbruik.
Panel
borderColor#105269
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleEigenschappen


#eigenschaptypebeschrijvingminmaxtoelichting
1type:type Gebruiksindicator

Insert excerpt
INF::type Gebruiksindicator
INF::type Gebruiksindicator
nopaneltrue

11
2waardeboolean of getal

vb. type is "ziekenhuis aantal bedden", waarde = 200

11
Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleRelatie overzicht
Excerpt
hiddentrue

http://yuml.me/diagram/scruffy/class/edit/[Gebruiksindicator{bg:yellow}], [Energie eenheid]+-[Gebruiksindicator], [Gebruiksindicator]+-[type Gebruiksindicator]
Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleGerelateerde Objecten
 • Filter by label (Content by label)
  showLabelsfalse
  showSpacefalse
  sorttitle
  cqllabel = "object" AND label != "niet-tonen" and text ~ "\":Schildeel\""Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleBron

 NB Panel
borderColor#105269
bgColor#FFFFFF
titleColor#FFFFFF
borderWidth0
titleBGColor#105269
titleEigenaar

Vlaams Energieagentschap (VEA)